Vnitřní řád/Internal Regulations

Vážení členové,

tato associace vznikla před rokem a to přesně 8.10.2012. Vznikla proto, aby stanovila přísná pravidla a kriteria pro chov fretek zejména v České republice. Když se máme ohlédnout zpět a zhodnotit tento uplynulý rok musíme říci, že pouze hrstka členů splnila své povinnosti. Ať už se to týká hlášení krytí, registrace vrhů či jiných povinností. Omlouvá Vás jedině to, že jste nebyli na nový systém zvyklí. Považujme tedy uplynulý rok za zkušební a teď už pojedeme naostro. Ještě před podáním žádosti o registraci associace se jasně řeklo, že se nebudou uznávat chovnosti z Polska a přesto někteří dali své fretky tamtéž uchovnit. To nás přesvědčilo o tom, že pro většinu lidí platí jen to co je psáno. Abychom tedy naplnili doslovně staré české přísloví: "Co je psáno, to je dáno." tímto dnem, tedy 8.10.2013 za Vás přestáváme dělat Vámi nedodanou administrativu a zároveň vstupuje v platnost Vnitřní řád associace.

 

Vnitřní řád Czech Ferret Association

Chov fretek ( vlastnictví fretky)

1. Chovatel/ Majitel (dále jen člen) se při chovu a držení fretky řídí Zákonem na ochranu zvířat ČR, Stanovami a Vnitřním řádem CFA.

2. Člen svým fretkám zajišťuje řádnou pro fretky vhodnou výživu, kterou mají k dispozici po celý den, stejně tak jako pitnou zdravotně nezávadnou vodu.

3. Člen své fretky udržuje v čistotě a pořádku.

4. Člen má své fretky řádně označené mikročipem.

5. Všechny fretky v držení člena jsou řádně očkované proti psince a vzteklině minimálně do věku 4 let. Přeočkovány dle platnosti jednotlivých vakcín.

6. Člen má v držení pouze tolik fretek, aby se jim mohl plnohodnotně věnovat a zajistit jim potřebnou výživu a péči, včetně dostatku pohybu.

7. Člen pečuje i o fretky, které vzhledem k věku již nepatří mezi chovné jedince a zajistí jim stejně tak jako starým a nemocným fretkám důstojné stáří, kvalitní výživu, teplo, klid a potřebnou veterinární péči.

8. Člen se nezbavuje fretčích "důchodců", neboť toto je považováno za vrcholně neetické. Nezapomínejte na to, že tyto fretky Vám v době svého "rozkvětu" daly mnoho zdravých, krásných mláďat a věnovaly Vám spoustu lásky a radosti. Zachovejte se k nim stejně.

9. Prioritou člena je odchov zdravých geneticky nezatížených mláďat na zdravých geneticky nezatížených rodičích což přispívá k možnosti dožít se delšího věku než je momentálně v ČR běžný. (Stav v ČR je kritický a průměrný věk, kterého se fretky dožívají se neustále snižuje).

10. Člen neodchovává mláďata na fretkách ze zverimexů, tržišť, útulků a fretky nalezené, nebo bez známého původu, stejně tak jako se vyvaruje fretek z laboratoří a farem kde se testují farmaceutika či kosmetické přípravky.

11. Člen nepoužívá k chovu kousavé a jinak agresivní jedince.

12. Člen nikdy nenabízí k prodeji samici v jakémkoli stádiu březosti a to ani čerstvě nakrytou.

13. Člen nikdy nekupuje samici v jakémkoli stádiu březosti a to ani čerstvě nakrytou.

14. Člen hlásí plemenné knize (cfa.fretky@yahoo.com) fretky importované ze zahraničí do 15 dnů po dovozu.

15. Členové při propagaci své chovatelské stanice a inzerci mláďat uvádějí vždy pravdivé informace.

 

Před odchovem mláďat:

1. Oba rodiče musí být uchovněni buď přímo od CFA, nebo od některého z uznaných evropských a mimoevropských klubů(Frettchenfreunde Osnabrück (DE), Magyar Vadászgörény Klub (HU), The American Ferret Association (US),).

2. Pokud bude fretka uchovněna od uznaného evropského klubu, bude chovnost uznána pouze v případě, že ji skutečně posuzuje zástupce příslušného klubu. To znamená, že pokud bude výstava v Maďarsku bude chovnost od maďarského posuzovatele a pokud v Německu bude od německého posuzovatele a ne od některého z hostujících posuzovatelů. Kopii certifikátu o chovnosti zašle majitel fretky associaci do 7 dnů po uchovnění. Doručení emailem je akceptováno.

3. Neuznává se posouzení chovnosti z polských výstav bez ohledu na to který z polských či hostujících posuzovatelů právě posuzuje.

4. O uchovnění fretky může požádat i nečlen CFA, ale musí doložit původ fretky a fretka musí být označena mikročipem.

5. Pokud při chovném svodu zjistí posuzovatel možnost hluchoty u posuzovaného jedince, bude tento uchovněn až po doložení lékařské zprávy z brněnské kliniky Jaggy (www.jaggy.cz), nebo pražské kliniky Jaggy (www.jaggypraha.cz) a AA Vet (www.aavet.cz) metodou BAER. Pokud nebude lékařská zpráva s výsledkem testu poskytnuta nebude takový jedinec zařazen do chovu.

6. Pokud bude při posuzování chovnosti u fretky zjištěn sedmý zub, bude fretka zařazena do chovu až po doložení lékařské zprávy, že se jedná o zub mléčný. Veterinář před vystavením lékařské zprávy provede rtg.

7. Samci s jedním varletem nebudou zařazeni do chovu.

8. Chovatel volí budoucí rodiče velmi pečlivě a s rozmyslem, jeho jedinou prioritou by mělo být zdravé potomstvo bez genetických vad.

9. Chovatel mezi sebou nekříží barvy z nichž hrozí riziko narození hluchých freťat (např. DEW x DEW, DEW x Silvermitt, Silvermitt x Silvermitt)

10. Pokud chovatel plánuje odchov na angorské samici, vyplní pro ni určené hlášení krytí ve kterém budou uvedeny i 2 - 3 kojné samice, které kryje současně s angorou.

11. Chovatel odchovává na chovné samici jen jeden vrh mláďat v daném roce.

12. Majitel chovného samce tímto nekryje samice bez známého původu.

13. Pokud kryje majitel chovného samce samici, která není majetkem člena CFA přechází povinost hlášení krytí na majitele chovného samce.

14. Majitel chovného samce může mít zaregistrovanou chovatelskou stanici a zaregistrovat vrh mláďat narozených u samice nečlena. Průkazy původu však obdrží mláďata jen v případě, že samice bude se známým původem, uchovněná a mláďata sama budou naočkovaná, označená mikročipem a zkontrolována poradcem chovu CFA.

15. Hlášení krytí bude doručeno CFA nejpozději 5 dnů před plánovaným krytím.

 

Odchov mláďat

1. Registraci vrhu doručí chovatel nebo majitel chovného samce na adresu CFA nejpozději 14 dnů po narození mláďať. Doručení emailem je akceptováno.

2. Chovatel dokrmuje mláďata od 3 týdnů věku vhodnou kvalitní stravou (např. syrové maso + rozmáčené granule)

3. Mezi 7 - 9 týdnem věku nechá chovatel mláďata naočkovat proti psince a označit mikročipem.

4. Kontrola vrhu bude provedena až po očkování a označení mikročipem.

5. Chovatel nikdy neodstavuje mláďata dříve než v dokončeném 7 týdnu věku, nejlépe však v 8 týdnu.

6. Chovatel nikdy nepředá mládě majiteli bez prvního očkování proti psince a označení mikročipem.

7. Chovatel by měl seznámit nového majitele s chovatelským kodexem a vyžadovat po majiteli informace o tom jaké podmínky a výživu pro mládě plánuje.

8. Povinností chovatele je vystavit novému majiteli kupní smlouvu, předat mu očkovací průkaz nebo eu pet pas společně s mládětem a poučit ho o dalším očkování, výživě a výchově fretky.

9. Chovatel by měl být s majiteli "svých" potomků v kontaktu a poskytovat jim tzv. chovatelský servis, tzn. že podává rady ohledně výživy, péče, výchovy, výstav, chovu atd.

10. Chovatel by neměl svá mláďata prodávat rizikovým osobám o kterých je mu známo, že již porušili kodex některého z příslušných klubů, zákon na ochranu zvířat či o kterých ví, že se o své fretky řádně nestarají.

11. Průkazy původu vyhotovené plemennou knihou zasílá majiteli chovatel.

 

Všeobecná ustanovení:

  • Členem CFA může být osoba starší 18 let, která není členem jiné organizace se stejným zaměřením (Fretky) na území České republiky
  • Platnost členských karet, členství a certifikátu chovatelské stanice si hlídá každý člen CFA samostatně. Pokud si členství neprodlouží do 15 dnů po skončení členství, bude toto považováno za zaniklé a zároveň zaniká platnost Certifikátu "Chráněného názvu chovatelské stanice".
  • Certifikát "Chráněného názvu chovatelské stanice" je platný pouze s chovatelským členstvím a jen po dobu členství v CFA.
  • Hlášení krytí bude doručeno na email (cfa.fretky@yahoo.com) nebo poštovní adresu CFA nejpozději 5 dnů před plánovaným krytím. Pokud člen nesplní tuto povinnost bude penalizovám pokutou 150 CZK.
  • Hlášení - Registrace vrhu bude doručena na email (cfa.fretky@yahoo.com) nebo poštovní adresu CFA nejpozději 15 den po narození mláďat. Pokud člen nesplní tuto povinnost bude penalizován pokutou 200 CZK.
  • Do plemenné knihy CFA (www.cznrf.cz) se zapisují pouze mláďata narozená v chovatelských stanicích členů a importované fretky ve vlastnictví členů.

 

Rady a doporučení:

Nevhodná strava pro fretku:

Ovoce, zelenina, rýže, těstoviny, pšenice, ječmen, žito, proso, brambory, kukuřice. A vše co obsahuje chemické konzervanty. Pozor na alfa tokoferoly, které se při dlouhodobém používání usazují v játrech fretky.