Vedení/Directory

President:

Ing. Jiří Trávníček  email: cfa.fretky@yahoo.com, ofthevampirecastle@seznam.cz

Vice President:

Ing. Monika Čechová   email: cfa.fretky@yahoo.com, ofthedarkmoon@seznam.cz

 

Revizní komise - Audit Committee:

Jana Černá   email: cfa.fretky@yahoo.com

 

Sídlo - Head Office:

Na Dlouhém lánu 459/59

160 00   Praha 6

Czech Republic

Phone: +420 739 888 707

Email:  cfa.fretky@yahoo.com

 

Poradci chovu - Breeding Advisors

Ing. Monika Čechová   email: ofthedarkmoon@seznam.cz