Czech Ferret Report

Czech Ferret Report je časopis o fretkách, CFA, AFA a o veškerém dění okolo fretek nejen v Čechách, ale i ve světě. Časopis bude pro začátek vycházet 3x ročně a budou ho dostávat všichni naši členi bez ohledu na úroveň členství. Jedenkrát ročně v něm budou mít registrované chovatelské stanice inzerát zdarma a na každou další inzerci mají 20% slevu. Pro nečleny je inzerce v časopise placená.

Czech Ferret Report is a magazine about ferrets, CFA, AFA and everything that happens around ferrets not only in Czech Republic but also in the world. The magazine will start to come out 3 times a year and it will receive all of our members regardless of membership level. Once a year it will have a registered ferretries free add and each additional advertising a 20% discount. For outsiders is advertising in the magazine paid.