Členství/Membership

CFA Úrovně členství                                                                    CFA Membership Levels

ČR                                                                                      INTERNATIONAL

Základní členství                                                                              Basic Membership

1 ROK           400 CZK                                                                     1 YEAR         $50.00

2 ROKY         760 CZK                                                                     2 YEARS       $94.00

3 ROKY      1.100 CZK                                                                     3 YEARS      $137.00

 

CFA členské výhody                                                                         CFA Membership Benefits

 • CFA členství                                                                              CFA Membership
 • Tričko s logem CFA                                                                    T - Shirt with CFA logo
 • 3x ročně časopis Czech Ferret Report                                         CFR 3x a year
 • 10% sleva na výrobky CFA                                                          10% off CFA products         
 • Volný vstup na výstavy CFA                                                         Free admission to CFA hosted shows                      

ČR                                                                                       INTERNATIONAL

Chovatelské členství                                                                        Breeder Membership

1 ROK        1000 CZK                                                                     1 YEAR        $100.00

2 ROKY      1950 CZK                                                                     2 YEARS      $185.00

3 ROKY      2900 CZK                                                                     3 YEARS      $255.00

 

CFA členské výhody                                                                        CFA Membership Benefits

 • CFA členství                                                                             CFA Membership
 • Tričko s logem CFA                                                                   T - Shirt with CFA logo
 • 3x ročně časopis Czech Ferret Report                                        CFR 3x a year
 • 1x ročně inzerát v časopise CFR zdarma                                     Free ads in CFR 1x a year
 • 10% sleva na výrobky CFA                                                         10% off CFA products
 • Volný vstup na výstavy CFA                                                        Free admission to CFA hosted shows
 • Odkaz na stránkách CFA po dobu členství zdarma                       Free link on CFA website for time membership

ČR                                                                                        INTERNATIONAL

Veterinární členství                                                                           Veterinary Membership

1 ROK        1500 CZK                                                                       1 YEAR        $100.00

2 ROKY      2900 CZK                                                                       2 YEARS      $190.00

3 ROKY      4100 CZK                                                                       3 YEARS      $260.00

 

CFA členské výhody                                                                         CFA Membership Benefits

 • CFA členství                                                                              CFA Membership
 • Tričko s logem CFA                                                                    T - Shirt with CFA logo
 • 3x ročně 2 časopisy Czech Ferret Report                                     2 CFR 3x a year
 • 1x ročně inzerát v časopise CFR                                                  Free ads in CFR 1x a year
 • 20% sleva na další inzerci v časopise CFR                                   20% discount for others ads in CFR
 • 10% sleva na výrobky CFA                                                          10% off CFA products
 • Volný vstup na výstavy CFA                                                         Free admission to CFA hosted shows
 • Odkaz na stránkách CFA zdarma                                                Free Text listing on CFA website

ČR                                                                                        INTERNATIONAL

Obchodní členství                                                                            Corporate Membership

1 ROK        1800 CZK                                                                      1 YEAR        $120.00

2 ROKY      3400 CZK                                                                      2 YEARS      $210.00

3 ROKY      4800 CZK                                                                      3 YEARS      $285.00

 

Členské výhody                                                                                Membership Benefits

 • CFA členství                                                                              CFA Membership
 • 2 Trička s logem CFA                                                                 2 T - Shirts with CFA logo
 • 3x ročně 2 časopisy Czech Ferret Report                                     2 CFR 3x a year
 • 1x ročně inzerát v časopise CFR                                                  Free ads in CFR 1x a year
 • 20% sleva na další inzerci v časopise CFR                                   20% discount for others ads in CFR
 • 10% sleva na výrobky CFA                                                          10% off CFA products
 • Volný vstup na výstavy CFA                                                         Free admission to CFA hosted shows
 • Odkaz na stránkách CFA zdarma                                                 Free Text listing on CFA website

ČR                                                                                           INTERNATIONAL

Neobchodní členství                                                                           Non Corporate Membership

Toto členství je pro neziskové organizace, tedy                                    The membership is for non-profit organization,

pro občanská sdružení, kluby apod.                                                    clubs and other.

1 ROK       500 CZK                                                                          1 YEAR       $100.00

2 ROKY     900 CZK                                                                          2 YEARS     $180.00

3 ROKY   1300 CZK                                                                          3 YEARS     $255.00

 

Členské výhody                                                                                Membership Benefits

 • CFA členství                                                                              CFA Membership
 • 1 tričko s logem CFA                                                                  2 T - Shirt with CFA logo
 • 3x ročně 2 časopisy Czech Ferret Report                                     2 CFR 3x a year
 • 1x ročně inzerát v časopise CFR                                                  Free ads in CFR 1x a year
 • 20% sleva na další inzerci v časopise CFR                                   20% discount for other ads in CFR
 • 10% sleva na výrobky CFA                                                          10% off CFA products
 • Volný vstup na výstavy CFA                                                         Free admission to CFA hosted shows
 • Odkaz na stránkách CFA zdarma                                                 Free Text listing on CFA website

*************************************************************************************************************************************

Registrace chovatelské stanice                                             Ferretry Name Registry

500 CZK na dobu 5 let                                                                      $50.00 for 5 years

250 CZK prodloužení na dalších 5 let                                                 $25.00 Renewal for others 5 years


Registrace chovatelské stanice je možná pouze                                  Ferretry Name Registry is possible with

s Chovatelským členstvím.                                                                Breeder Membership only.

_________________________________________________________________________________________________

Členem CFA může být osoba starší 18 let, která není členem jiné organizace na území České republiky zaměřené na fretky. Děti musí být zastoupeny zákonným zástupcem.